Fernisering Sounding City Summer School 2023

Sounding City
– Sonic imaginations and storytelling for liveable urban spaces and landscapes

Sounding City er en sommerskole, hvor undervisningen foregår dels i Sound Art Labs faciliteter på Peter Bangs Vej, dels ude i byrummet, og på havnen i Struer, hvor de studerende gennem forskellige observationer og interventioner skal undersøge samspillet mellem beboere i byen og naturen i og omkring byen. De
studerende arbejder særligt med industrihavnens muligheder og Vrallens mange lag af kultur og natur.

De studerende skal, ligesom sidste år, løse cases stillet i samarbejde med Struer Kommune. De bidrager til indsamling af materiale til Struer Museums nye projekt, Gademuseet.

Sounding City Summerschool planlægges og afvikles i samarbejde mellem Aahus Universitet, Sound Art Lab og Struer – City of Sound.

Sommerskolen strækker sig over i alt tre uger, hvoraf de sidste to uger foregår med case- og feltarbejde i Struer.

Fredag d. 18. August kl. 13:00 - Alle er velkomne

Fernisering Sounding City Summer School 2023