Vision

Vision for et nationalt uddannelsesmiljø for lyd i Struer

Struer vil have et nationalt uddannelsesmiljø for lyd, med et Regionalt Uddannelseskollegium i midten, og med potentiale til at tiltrække og drive hele uddannelsestilbud i tilknytning til den særlige erhvervsmæssige styrkeposition på lydområdet.

Visionen er at skabe:

  • Et mødested for alle uddannelser, der arbejder med lyd som en del af deres genstandsfelt.
  • Faciliteter og rammer for at studerende kan deltage i praktik, virksomhedscases, specialesamarbejde, tværfaglige moduler, camps, workshops mm.​
  • Fokus på tværfagligt samarbejde, praksisnærhed samt innovation og entreprenørskab.
  • Fælles studieboligmiljø og community for studerende, praktikanter, projektmedarbejdere og pendlende vidensmedarbejdere i Lydklyngen​.

Bag projektet står Struer Kommune, der i samarbejde med Sound Hub Denmark og en lang række lokale virksomheder og aktører arbejder for at skabe rammerne for et uddannelsesmiljø og et Regionalt Uddannelseskollegium for lyduddannelser i Struer.

Klik her for at læse mere om vores aktiviteter

Vores langsigtede visioner

Herunder kan I læse mere om vores langsigtede visioner for at skabe et fælles nationalt uddannelsesmiljø for lyd i Struer, Lydens By. I kan også downloade pdf'en: