Foreningen Uddannelses-initiativet i Struer

Vision for et nationalt uddannelsesmiljø for lyd i Struer

Struer vil have et nationalt uddannelsesmiljø for lyd, med et Regionalt Uddannelseskollegium i midten, og med potentiale til at tiltrække og drive hele uddannelsestilbud i tilknytning til den særlige erhvervsmæssige styrkeposition på lydområdet.

Derfor har en række centrale aktører i området nu stiftet foreningen 'Uddannelsesinitiativet i Struer'. Foreningen er en videreførsel af udviklingsprojektet Uddannelsesinitiativet i Struer, som blev igangsat af Byrådet i Struer Kommune i 2021.

Målet er at skabe:

  • Et mødested for alle uddannelser, der arbejder med lyd som en del af deres genstandsfelt.
  • Faciliteter og rammer for at studerende kan deltage i praktik, virksomhedscases, specialesamarbejde, tværfaglige moduler, camps, workshops mm.​
  • Fokus på tværfagligt samarbejde, praksisnærhed samt innovation og entreprenørskab.​
  • Fælles studieboligmiljø og community for studerende, praktikanter, projektmedarbejdere og pendlende vidensmedarbejdere i Lydklyngen​.

Aktørerne bag foreningen

Bag foreningen Uddannelsesinitiativet står Struer Kommune og en række af Struer-områdets virksomheder med Bang & Olufsen, Harman-Samsung, Phillips-Medisize og Sound Hub Denmark i spidsen.

Foreningen henvender sig til alle, der ønsker at støtte op om arbejdet med at tiltrække uddannelsesaktiviteter til området. Som medlem kan
du og din virksomhed bidrage til at skabe et fælles studiemiljø for alle studerende og praktikanter, og til at vi får skabt helt nye uddannelsesmuligheder
i området.

Du kan læse mere om foreningen Uddannelsesinitiativet i Struer i vores folder:

Læs folderen 'Bliv en del af foreningen' her

Luk alle
Åben alle

Foreningen Uddannelsesinitiativet i Struer afholdt stiftende generalforsamling torsdag den 29. juni 2023. På generalforsamlingen blev foreningens vedtægter godkendt.

Du kan læse og downloade vedtægterne her:

Bestyrelsen består af:

Som medlem optager foreningen enhver person, virksomhed eller institution, der ønsker at understøtte/bidrage til, at der tiltrækkes, udvikles og udbydes videregående uddannelsesaktiviteter i Struer, og at der skabes samt drives de nødvendige rammer.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Hvis du er interesseret i at melde dig ind, så kontakt os på følgende mailadresse: kontakt@uddannelsesinitiativet.dk eller

kontakt foreningens daglige leder:
Katrine Prassé Frausig +45 30 80 31 82 / katrine@uddannelsesinitiativet.dk

Kontingent

Alle foreningsmedlemmer betaler et årligt kontingent, som dækker kalenderåret. Ved indmeldelse i løbet af året betales der forholdsmæssigt kontingent på kvartalsniveau.

Kontingentets størrelse fastsættes årligt af Generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse for at udløse stemmeret på Generalforsamlingen.

Kontingentet for 2023 er fastsat til kr. 1.500,00 for hele året.

Udmeldelse kan ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Er du interesseret i at melde dig ind i foreningen Uddannelsesinitiativet i Struer eller sidder du med eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Mail: katrine@uddannelsesinitiativet.dk

Foreningens daglige leder:

Katrine Prassé Frausig

Telefon: +45 30 80 31 82

CVR-NR: 44 25 73 43